Tanıtım

Bölümün tanıtımı:

İletişim ve Tasarımı Bölümü; iletişim, tasarım ve teknoloji kavramlarını içinde barındıran, iletişim ortamlarında teknoloji kullanımını tasarım bilgi ve becerisiyle birleştirerek kuruluşların politika ve stratejileri doğrultusunda etkili mesaj hazırlama, tasarlama, sunma yetkinliklerine sahip kültürel aracılar yetiştirmeyi amaçlar. Türkiye’de benzer yapılanmalardan farklı olarak oluşturulan bölümün ders programı, iletişime dayalı olarak hem sanat hem de teknoloji vurgusu taşımaktadır. Fakültede uygulamalı dersler için çeşitli atölye, stüdyo ve laboratuvarlar bulunmaktadır. Bölüm, sözel puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.

İletişim tasarımı program eğitim amacı:

İletişim tasarımcısı; iletişim - teknoloji - tasarım arasındaki ilişkiyi kavrayan, iletişimi, tek­nolojiyi kullanarak tasarlayan, üreten, yöneten, dağıtan ve dağıtımı biçimlendirme­den sorumlu olan kişidir. Aynı zamanda “iletişim tasarımcısı” görsel dil geliştiren ve kullanan, önyargılara meydan okuyan, çok yönlü, eleştirel ve kavramsal düşü­nen, yenilikleri pratiklerine dahil eden, girişimci ve yaratıcı keşifler yapan, sorunlara çözüm odaklı yaklaşandır. Araştırmadan iletişim stratejisine, üretimden marka yö­netimine kadar sürecin tüm aşamalarında aktif rol oynar. Bölüm, iletişim bilimlerinin temel teorik eğitiminin yanı sıra, alana yönelik içeriğin uygulamaya geçirilmesi tarafında da öğrencilere yetkinlik kazandırmaktadır.

Bölümün avantajları:

İletişim Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü basılı ve dijital medya gereksinimleri ile iki ve üç boyutlu medyayı kapsayan disiplinlerarası bir programa sahiptir. Bu program aracılığı ile öğrenciler, araştırmadan iletişim stratejisine, üretimden marka yönetimine kadar iletişim tasarımının biçim ve içeriğine ilişkin sürecin tüm aşamalarında aktif rol oynayabilme gücünü kazanırlar. Bölüm, iletişim bilimlerinin temel teorik eğitiminin yanı sıra, alana yönelik içeriğin uygulamaya geçirilmesi tarafında da öğrencilere yetkinlik kazandırmaktadır. Bologna sürecine uygun olarak %50’yi aşan bir seçmeli ders/kredi olanağı ile birlikte; öğrenciler, ilgi duydukları alanlar üzerine danışmanlarının desteği ile derslerini seçip kendilerine ve eğilimlerine uygun programlar oluşturma olanağına sahip olurlar. Özellikle proje odaklı ders içerikleri sayesinde, teorik bilgilerini, mezun olmayı beklemeden hayata geçirebilmektedirler. Bölüm öğrencileri, fakültenin diğer bölümlerinden de seçmeli dersler alarak, kültürel birikimleri arttırabilmektedir. İletişim ve Tasarımı Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince gönüllü olarak staj yapabilmekte ve eğitimlerine paralel olarak yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen sergi, bienal, trienal, sempozyum ve çalıştay gibi birçok farklı organizasyonda etkin olarak görev alabilmektedir.

İletişim ve Tasarımı öğrencileri çift anadal ve yan dal yapma şansına sahiptir. Ayrıca öğrenciler, üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ve Fakülte - Bölüm işbiriliği ile Erasmus Programı’na da katılabilmektedir. Öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ve akademik etkinliklerde birçok başarıya imza atmıştır.

Bölüm mezunlarının iş olanağı bulabildikleri alanlar:

İletişim ve Tasarımı Bölümü mezunları, geleneksel medyadan yeni medyaya, turizmden eğitime, sağlıktan iletişime pek çok alanda,  özel sektörde, kamu kuruluşlarında ve sivil toplum kuruluşlarında iletişim tasarımcısı, internet, web, portal, arayüz tasarım ve uygulayıcısı, multimedia tasarım ve uygulayıcısı, basılı ürün tasarım ve uygulayıcısı, kampanya tasarım ve uygulayıcısı, içerik yöneticisi, yaratıcı yönetmen gibi unvanlarla çalışabilirler. Ayrıca kendi alanlarında akademik kariyer de yapabilirler.

İletişim biliminin doğası gereği bölüm mezunları; “mesaj” ve “mesajın iletilmesi” konusundaki yetkinlikleri sayesinde; yaratıcı iş gücünün gerektiği her ortamda kendilerine yer bulabilmektedirler. 21. yy.’ın hızla gelişen teknolojik ve sosyal yenilikleri çerçevesinde, “iletişim” kavramının bu olguları yönetme gücü nedeniyle “İletişim ve Tasarımı Bölümü” öğrencilere, öğrendiklerini yerel, ulusal veya uluslararası kurumlarda uygulamaya fırsat veren somut bir meslek kazandırır.

Laboratuvar ve derslikler:

İletişim ve Tasarımı Bölümü’nde fakülte bünyesindeki bilgisayarlı yansıtıcı donanımına sahip derslikler mevcuttur. Bölüm içerisindeki uygulamalı derslerde etkin olarak kullanılan ve derslik içerisindeki bilgisayarlarda mesleki yazılımları barındıran toplamda 2 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin okul süresi boyunca projelerini sergileyebilecekleri sergi alanı içeren bir atölye de mevcuttur.