Güz Seminerleri 2019

İletişim Tasarımı Güz Seminerlerinin ikincisi, 25 Ekim 2019–13 Aralık 2019 tarihleri arasında Prof. Dr. Abdullah Demirtaş Konferans Salonunda, 18:12 Art’ın Kurucu ortağı olan Çağatay Çetin, İllüstratör, mobil oyun ve Görsel iletişim Tasarımcısı Berkay Yılmaz ve ARED Açıkhava ve Reklamcıları Derneği Başkan Yardımcısı Şahin Acar’ın katılımları ile gerçekleştirildi. 

25 Ekim 2019 tarihinde “Günün Sonunda” adlı seminere Çağatay Çetin, iletişim tasarımcısı olduktan sonra sektörde yaşadıkları ve bir ajans yönetici olarak hangi süreçler ile tasarım hayatının gelişmesi üzerinde dururken, 22 Kasım 2019 tarihinde Berkay Yılmaz, “Tasarımcılar İçin Oyun Sektöründe Hayatta Kalma Taktikleri” isimli sunumunda bir görsel iletişim tasarımcısının oyun sektörüne nasıl adapte olduğunu ve hangi süreçler sonunda mobil oyun sektöründe başarıyı yakaladığı 

hakkında deneyimlerini paylaştı. 13 Aralık 2019 tarihinde ARED Açıkhava ve Reklamcıları Derneği Başkan Yardımcı Şahin Acar ise “Açık Hava ve Endüstriyel Reklamcılık” isimli sunumunda açık hava reklamcılığının dünü ve bugünü ile ilgili önemli gelişmelere dikkat çekerek sektörde açık hava reklamcılığının ne durumda olduğunu ve ne durumda olması gerektiği üzerine bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Öğrenci ve akademisyenlerin yoğun katılımları ile gerçekleşen sunumlar sonunda gerçekleştirilen soru-cevap kısmında, dinleyiciler sunumları yapılan seminerler özelindeki alanlarda ilerleyebilmek için gereken teknik altyapıya nasıl sahip olabilecekleri hususunda bilgi sahibi oldular. Ayrıca sektörlerde yer alan istihdam açıkları konusunda ve sektöre hazırlık olarak düşünülebilecek lisans sürecinde ne gibi çalışmaları takip edebilecekleri konusunda merak ettikleri detaylar konusunda bilgi alma fırsatı elde ettiler.