İletişim Tasarımı Çalıştayı 1: Şekil ve Zemin

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü öğretim elemanları tarafından 16 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen “Başkent’te İletişim Tasarımı Günleri”nin ilki “Şekil ve Zemin” teması ile gerçekleştirildi.

Başkent’te İletişim Tasarımı Günleri etkinlikleri kapsamında düzenlenen tüm etkinlikler, birbirini takip eden, tamamlayan ve tasarım prensipleri ile uyum içerisinde olabilecek bir şekilde kurgulandı. Bu amaçla; tasarım ve algı, hareket noktası olarak belirlenerek etkinlik temaları Gestalt İlkeleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal çalıştayla ilgili olarak; “İletişim ve tasarım süreçlerinin başarısının temel unsurlarından biri olarak kabul edilen algı, temel olarak şekil (obje, nesne) ve zemin (fon) arasındaki; ayırt edilmeyi sağlayan ilişkiye dayanmaktadır.

Göz ve beyin, bir nesneyi algılayabilmek ve çevresinden ayırmak için çaba gösterir. Bu bağlamda, İletişim Tasarımı bünyesinde yer alan öğretim elemanlarının çalışma alanları ile belirlenen bu tema arasında, doğrudan ya da dolaylı bir ilişki kurulması ve çalıştay kapsamında düzenlenen oturumlara/atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin bu ilişkiyi gözlemlemesi ve deneyimlemesi, çalıştayın temel amaç ve çıktıları arasında yer aldı” dedi.